Všetky aktuálne udalosti – workshopy, festivaly, prednášky aj verejné zbery
publikujeme na našej facebookovej stránke.