Pojmom „mikrobiom“ označujeme súbor všetkých mikroorganizmov (eukaryota, baktérie, archaea i vírusy), osídľujúcich určité prostredie.
Ide o súbor zdraviu prospešných ale aj patogénnych mikróbov, ktoré nás v prípade rovnováhy posilňujú v zdraví, v prípade nerovnováhy (dysmikróbia) naopak naše zdravie oslabujú až ohrozujú. Ak nerovnováha trvá dlhšie, dochádza k vzniku chorôb.
Stále stúpajúci počet vedeckých štúdií, preukazujúcich význam mikrobioty pre zdravie, ukazuje na obrovský potenciál nového spôsobu liečby civilizačných a chronických ochorení pomocou nastolenia rovnováhy črevného mikrobiomu.
Na tejto stránke Vám ponúkame overené zdroje na kvalitné probiotické produkty obsahujúce široké spektrum probiotických kmeňov, ale aj pre-biotiká – stravu a energiu pre ďalšie množenie mikrobiómu.