Biomineral D6® je značka tkanivových solí vyrábaných na Slovensku. Správnejší názov je bunkové soli. V nemecky hovoriacich krajinách sú rozšírené ako Schüsslerove soli.

Bunkové soli sú esenciálne minerálne soli, nachádzajúce sa v ľudskom organizme ako aj v celej rastlinnej a živočíšnej ríši. V podstate ide o zlúčeniny sodíka, draslíka, železa, horčíka, vápnika, síry, fosforu, chlóru a kremíka, ktoré sa bežne nachádzajú vo všetkých ľudských tkanivách a v krvi. Ich súbor je rozšírený o stopové prvky: jód, meď, selén, zinok, mangán a chróm. Tieto sa v tele vyskytujú v kvantitatívne oveľa menšom množstve. Prítomnosť anorganických látok a ich rovnováha (správny pomer vo vnútri bunky a mimo nej, pomer jednotlivých iónov navzájom) sú nevyhnutné pre udržanie zdravia.

Bunkové soli sú funkčným prostriedkom, ktorý zlepšuje VSTREBÁVANIE danej substancie z extracelulárneho prostredia do BUNKY, teda z POTRAVY, plazmy, tkanivového moku atď.

BUNKOVÉ SOLI upravujú vnútrobunkový deficit a pohyb minerálnej látky, jej vylučovanie a vstrebávanie.

Zvyšujú vstrebateľnosť minerálnych látok z potravy alebo výživového doplnku.

POZNÁME:

– 12 základných bunkových solí:

>> KALI PHOS #energia
>> CALC FLUOR #elasticita #odolnosť
>> MAG PHOS #relax #svaly #nervy
>> CALC SULPH #tkanivá
>> CALC PHOS #bielkoviny #vápnik
>> NAT MUR #hydratácia #voda
>> FERR PHOS #zápal #imunita #železo

– 6 doplnkových bunkových solí: Zincum, Iodium, Chromium, Cuprum, Selenium, Manganum

– 4 viacložkové bunkové soli ako napr. Antioxidant, Osteokomplex..

Filter