Čo je to Spagyrická esencia?

Naše spagyrické esencie sú zušľachťované pôsobením všetých elementárnych síl vďaka starodávnym alchymistickým postupom so zámerom zachovať a povýšiť všetky vitálne sily v rastline tak, že časom zrejú do svojej sily a kvality.
Slovo “spagyrický” pochádza z gréckych slov spao a ageiro, čo znamená oddeliť a zjednotiť
Každá rastlina prechádza procesom hĺbkového oddeľovania a čistenia pôsobením troch alchymistických princípov: síry, merkúria a soli. Proces začína už pri zbere rastlinného materiálu v ideálnom čase na spojenie s pozitívnym vplyvom planetárnej sily, ktorú určuje signatúra rastliny. Čerstvo nazbieranú rastlinu prevedieme procesom parnej destilácie esenciálneho oleja, ktorý tvorí dušuohnivý element výslednej spagyrickej esencie. Rastlina sa potom fermentuje, aby sme otvorili merkúria, alebo použijeme bio lieh pripravený z vínnej révy na extrakciu vo vode a alkohole rozpustných zložiek, ktoré ďalej prečisťujeme destiláciou, aby sme tak uvoľnili ducha rastliny.
Nakoniec sa ešte telo rastliny extrahuje spaľovaním a kalcináciou rastlinného materiálu a fermentačných zvyškov, aby sa oddelila kryštalická minerálna soľ rozpustná vo vode.
Tieto 3 princípy nám umožňujú oddeliť od seba 3 rastlinné telá, esenciálny olej, liehový extrakt a minerálne soli, ktoré prostredníctvom 4-roch elementov prečistíme a znovu spojíme, aby sme vytvorili plne živé stelesnenie vedomia, inteligencie a formy rastliny v koncentrovanej podobe spagyrickej esencie. Nasleduje proces cirkulácie, zrenia a jemného premiešavania všetkých rastlinných tiel, ktoré dosadajú naspäť do seba v novej kvalite. Po pár mesiacoch až rokoch sú pripravené na cestu za Vami.